• 09-05-2018


    Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
    wszyscy

    Koleżanki i Koledzy!

    Uprzejmie informuję, że ZZ Celnicy PL postanowił rozpocząć dwie inicjatywy obywatelskie i wnieść do Sejmu, podpisane przez Nas wszystkich, Naszych bliskich i znajomych oraz innych Obywateli, do których każdy z Nas się zwróci, projekty dwóch ustaw. Pierwsza dotyczy projektu ustawy modernizacyjnej dla KAS, w której przewidujemy 300 mln zł każdego roku przez 6 lat (2019-2024) ...
...
vBDreams