• 05-02-2018


  Krajowa Administracja Skarbowa będzie otrzymywać mieszkania od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej.

  Taką możliwość wprowadza przygotowany przez ministra finansów projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości. Z mieszkania lub ...

  Publikujemy odpowiedź z Ministerstwa Finansów w związku z wejściem w życie przepisów dot. przechodzenia na tzw. emeryturę mundurową

  ...

  W związku z licznymi pytaniami proszę o wyznaczenie koordynatora w Ministerstwie Finansów, który będzie odpowiadał za wdrożenie przepisów emerytalnych, ich jednolite stosowanie oraz udzielanie kompetentnych i wiarygodnych informacji.
  (...) Przed podjęciem decyzji o wyborze świadczenia z ZUS lub emerytury policyjnej funkcjonariusze powinni mieć możliwość sprawdzenia jaka będzie wysokość świadczeń, ponieważ mają ...
...
vBDreams