• 08-01-2018

    Article Preview

    Andrzej Duda postanowił zrobić premierowi Morawieckiemu prezent z okazji Nowego Roku. Prezydent podpisał właśnie ustawę, która już od 1 stycznia da skarbówce większą władzę wobec obywatela.
    Kluczowym elementem nowego prawa ma być stworzenie systemu wymiany informacji między bankami a administracją skarbową. Będzie ona obejmować dane, które w znacznej części ...
...
vBDreams