• 04-01-2018

    Article Preview

    Wpływy z podatku od towarów i usług wyraźnie rosną, a urzędnicy skarbówki działają sprawnie i wykorzystują nowoczesne programy informatyczne. Taką laurkę wystawiła Ministerstwu Finansów Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie.

    Kontrolerzy badali skuteczność MF i podległych mu urzędników w zapobieganiu wyłudzeniom VAT w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Fiskus zebrał pochwały ...
...
vBDreams