• 07-12-2017


  Po posiedzeniu Klubu PiS na Nowogrodzkiej, rzeczniczka partii Beata Mazurek poinformowała dziennikarzy o ustaleniach klubu.
  – Sytuacja międzynarodowa i krajowa powoduje, że są inne wyzwania. Inne zadania są przed nami. To wymaga korekty nie tylko ministrów, ale i kierownictwa rządu. W związku z tym premier złożyła rezygnację z pełnionej funkcji na ręce prezesa PiS. Wysunęli ...

  Publikujemy sentencję wyroków WSA w Olsztynie.


  II SA/Ol 892/17 - Wyrok WSA w Olsztynie

  Data orzeczenia: 2017-12-05
  orzeczenie nieprawomocne
  Data wpływu
  2017-11-09
  Sąd
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  Sędziowie

  Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/ ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL po wejściu w życie KAS wielokrotnie podnosił temat świadczeń socjalnych funkcjonariuszy, konieczność podwyżki świadczeń, możliwość dofinansowania do 50% dla dzieci funkcjonariuszy, poszerzenie katalogu świadczeń oraz grupy uprawnionych do świadczeń i inne kwestie związane z tymi świadczeniami. Składaliśmy uwagi do projektów rozporządzeń.

  Otrzymaliśmy pismo Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że ...

  Jak głosi raport Najwyższej Izby Kontroli, tylko w 2016 r. służby skarbowe natrafiły na ponad 421 tys. pustych faktur. Ich wartość oszacowano na 104 mld zł. Zgodnie z nowo powstałym pomysłem ministerstwa finansów, urząd skarbowy będzie miał prawo reagować i odpowiadać na ogłoszenia „sprzedam koszty”, czyli w konsekwencji – kupować puste faktury. Fiskus ...
...
vBDreams