• 04-10-2017


  WSA w Szczecinie w dniu 04.10. w wyroku II SA/Sz 897/17 - dot. skargi na inny akt, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję,

  W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:
  1. TK umarzał postępowania w zakresie pytań prawnych w przedmiotowym zakresie, a więc nie było sensu by kierować pytanie do TK,
  2. przedmiotowa regulacja zawiera zaniechania ustawodawcze ...

  Wywiad w Polskim Radiu Rzeszów, audycja Głosem związków, redaktor Anna Leśniewska, temat: Reforma KAS w ocenie pracowników i funkcjonariuszy.
  ...
...
vBDreams