• 10-09-2017


  Publikujemy kolejny Komunikat dot. wpłat na Fundusz Solidarnościowy z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji, także w codziennych rozmowach z Koleżankami i Kolegami w służbie i pracy.
  Musimy jako środowisko pokazać niezależność od działania, presji i nacisków władzy.
  To co władza próbuje zrobić to jest próba wywarcia wpływu na sposób prowadzenia działalności związkowej.
  W dniu 31 maja w gabinecie ...
  Article Preview

  Publikujemy informacje o możliwości kontynuacji ubezpieczenia grupowego po odejściu z KAS. Do ubezpieczenia mogą przystępować także osoby z innych ubezpieczeń. Honorowany jest staż ubezpieczeniowy.
  Poinformujcie prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy nie otrzymali propozycji lub odeszli wcześniej. Wielu z Nich może oczekiwać takiej informacji, może być dla Nich pomocna.
  Zapraszamy do skorzystania ...

  Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością ...

  W piątek w Warszawie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki brał udział w uroczystości nadania sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. W wydarzeniu brał udział również m.in. szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Marian Banaś. Uroczystość nadania sztandaru poprzedziła msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
  Funkcjonariusze ...
  Article Preview

  „Chcę się modlić za sprawy służbowe, za naszych przełożonych niższych, wyższych i najwyższych, za sprawiedliwe przeprowadzenie reformy Krajowej Administracji Skarbowej, za nasze rodziny, za naszych przyjaciół - wylicza Barbara Zaręba z I Urzędu Skarbowego w Radomiu, i dodaje także - Ja ze swej strony pragnę, by funkcjonariusze służby celno-skarbowej powrócili ...

  Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak w liście otwartym nie zostawił suchej nitki na byłych ministrach finansów, Jacku Rostowskim i Mateuszu Szczurku.

  Kaźmierczak mocno krytykuje również byłego wiceministra, Jacka Kapicę, któremu podlegał sektor paliwowy. To tam dochodziło do większości wyłudzeń.
  ...
...
vBDreams