• 09-02-2017


    Szanowni Państwo,


    Przedmiotowe e-maile, które otrzymali Państwo wczoraj i w dniu dzisiejszym mają charakter wyłącznie informacyjny (jakby podglądowy) co do tego, jakie jest planowane wyznaczone miejsce pełnienia służby w KAS. Zakładam, że pismo to zostało wysłane z uwagi na presję środowiska celniczego, pragnącego wiedzieć „na czym stoi”, jak rysuje się (choćby wstępnie) najbliższa przyszłość.


    Pismo to nie ma charakteru prawnego, w tym sensie że nie wywołuje ono bezpośrednio żadnych ...
...
vBDreams