• Służba Celna


  Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
  Pismo do pobrania jako załącznik ...

  W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
  Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

  Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

  W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

  Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

  Przewodniczący Komisji
  Finansów Publicznych
  Poseł na Sejm RP
  Paweł Arndt

  Szanowny Panie Przewodniczący

  Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
  stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
  Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
  Publicznych w zakresie mianowania funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe.
  Związek Zawodowy Celnicy PL negatywrue ocenia stanowisko wyrazone przez
  Ministra Finansów zarówno w zakresie oceny sytuacji prawne) związanej
  z procesem mianowań funkcjonariuszy celnych, jak i w zakresie wniosków
  dotyczących ingerencji Szefa Służby Celnej w przedmiotowy proces.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości formalnoprawne,
  jakie zaistniały w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na podstawie nowej
  ustawy o Służbie Celnej nie powinny być w żadnej mierze oceniane z punktu
  widzenia ilości funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się na zaskarżenie aktów
  mianowania. Według Ministra Finansów, zestawienie liczby funkcjonariuszy ...
  Article Preview

  W dniu 21.09.2010r. Szef Słuzby Celnej udzielił wywiadu do Dziennika Gazeta Prawna. Szef życzy celnikom "Satysfakcji z pracy i poczucia dumy ze służby. Niezbędnych narzędzi do wykonywania powierzonych zadań i sprawiedliwych szefów."
  Zdaniem Szefa ..."Kontynuujemy modernizację, mamy konkretną strategię rozwoju. Nowa ustawa o Służbie Celnej uporządkowała nasze ...
  Article Preview

  Dziennik Gazeta Prawna odniósł się w dzisiejszym wydaniu do podnoszonego przez celników problemu ucieczki odpraw celnych z Polski. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi problemu w kilkuset milionowych rokrocznych stratach budżetu.
  http://biznes.gazetaprawna.pl/artyku...w_zlotych.html ...

  Kierownictwo SC w dalszym ciągu osłabia wewnętrzne komórki organizacyjne przyczyniając się w ten sposób do "ucieczki" odpraw celnych z Polski do innych krajów UE.
  Poruszaliśmy ten temat na portalu http://celnicy.pl/content.php?68-Szef-Służby-Celnej-odpowiada-w-sprawie-alokacji
  W związku z wymijającą odpowiedzią SSC, ZZ Celnicy PL wysłał kolejne pismo do Ministra Finansów.
  Osłabianie wewnętrznych komórek organizacyjnych to oczywiscie tylko jeden z elementów powodujących ucieczkę odpraw celnych z Polski. O innych, takich jak złe prawo, biurokracja, nadprocedury, nieprzemyślane wytyczne celnicy informowali również decydentów i Parlamentarzystów. Czy ktoś wreszcie pochyli się nad tym problemem?
  Czy MF przyzna się wreszcie ile Skarb Państwa stracił już z tego tytułu?

  Związek Zawodowy Celnicy PL

  Nysa, dnia 15.09.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL – 72/2010 ...

  Warszawa 14 września 2010r.

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

  Koleżanki i Koledzy

  Informuję, że zgodnie z postanowieniami przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej obecnych na spotkaniu w dniu 10 września br. potwierdzono decyzję przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej o przeprowadzeniu manifestacji w dniu 22 września br. w Warszawie.
  Wobec powyższego informuję, że program manifestacji jest następujący:
  • Godz. 10.00 – 12.00 – zbiórka na Placu im. Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie, formowanie kolumny, wymarsz ul. Królewską do
  ul. Marszałkowskiej;
  • Przejście ul. Marszałkowską
  ...

  Kierownictwo Służby Celnej przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych. W sprawie ostro zareagowały Związki Zawodowe sytuując projekt wśród aktów, które będą sprzyjać rozwojowi korupcji. Związkowcy wystąpili z prośbą o interwencję do Min. Julii Pitery, jako ...

  MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
  Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

  Pismo Związku do Ministra Finansów:

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

  Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

  Pan ...

  "Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
  Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
  założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
  w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
  ...
  Article Preview

  ZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
  PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
  ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R. ...

  W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

  Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

  ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien ...
  Article Preview

  Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html ...

  "Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

  Stanowisko
  Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
  w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

  Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
  1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie ...

  NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji ...

  MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html ...

  W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

  Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html ...
  Article Preview

  Minister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
  Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
  Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego ...
  Article Preview

  W dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
  Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
  http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ul. Szpitalna 3b, 5-7
  45-010 Opole
  Adres korespondencyjny:
  48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

  Nysa, dnia 13.08.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

  Sz.P. Paweł Lisicki
  Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
  Sz.P. Grażyna Leśniak
  Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

  Szanowny Panie Redaktorze.
  Szanowna Pani Redaktor.

  W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

  Pliki dostępne pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html ...

  KOMUNIKAT
  ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
  w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

  W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
   Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych ...

  Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
  Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie ...
  Article Preview

  Sąd Najwyższy orzekł o mianowaniu funkcjonariuszy celnych na stopień służbowy na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

  Uchwała dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-456.html ...
  Article Preview


  Komunikat 2010.08.09 14:50

  W związku z dzisiejszymi doniesieniami mediów nt. nowych uprawnień Służby Celnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

  Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego ...
  .

...
vBDreams