• Służba Celna

  Article Preview

  W imieniu Marszałka Sejmu na pismo dot. problemów z wdrożeniem wartościowania odpoweidzi udzieliła Kancelaria Sejmu. ...
  Article Preview

  Marszałek Sejmu Jerzy Wenderlich poinformował o podjęciu przez Klub Parlamentarny SLD sprawy wartościowania.
  ...
  Article Preview

  W dniu 12.01.2010r. Rzeczpospolita poinformowała o złożeniu do Sądu aktu oskarżenia w sprawie mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
  Wg Ministerstwa Finansów świadczy to o braku woli do rozmów przy stole o procesie mianowań. Jak jednak wiadomo MF nie zamierza w rzeczywistości prowadzić dialogu w tej sprawie. ...

  Uzgodnijmy wspólnie PETYCJĘ SC. Petycję po uzgodnieniu jej treści, włożymy wszyscy do kopert wraz z pagonami. Szukajcie zbędnych dystynkcji, niebawem będziemy wysyłać. Musimy nagłośnić to co wyprawia się ze Służbą Celną i jej funkcjonariuszami w ramach modernizacji. Musimy walczyć, podobnie jak Policjanci, gdzie jakiś czas temu rozdysponowano środki w sposób podobny do tego co ...
  Article Preview

  W dniu 14 grudnia 2010r. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

  Marek Kotlinowski – przewodniczący
  Wojciech Hermeliński
  Adam Jamróz – sprawozdawca,

  po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
  § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza ...
  Article Preview

  W dniu 30.12.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym ul. Marszałkowska 82; 00-517 Warszawa, akt oskarżenia dot. procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC. Jest to akt oskarżenia złożony na podstawie art.55 par.1 KPK. Zgodnie z art.55 par.3 KPK inny pokrzywdzony tym samym czynem może ...

  W grudniu 2010 Dyrektorzy Izb Celnych wręczali funkcjonariuszom propozycje pełnienia służby na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.
  Mimo, iż SSC skierował funkcjonariuszy na drogę administracyjną, Dyrektorzy twierdzą, że nie jest to postępowanie administracyjne.
  Związek Zawodowy Celnicy PL opracował dwa wzory skarżące składane propozycje, które w tych dniach składają funkcjonariusze.

  Widząc jednak, iż prawdopodobnie SSC i DIC w tej sprawie będą zmierzać w kierunku ...
  Article Preview

  W dniach 7 – 10 października 2010 roku odbył się zapowiadany wcześniej I Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2010” pod patronatem Zarządu Związku Zawodowego Celnicy PL.
  63 osoby z 12 izb celnych z Polski przyjechały do Pensjonatu „U Słodyczków” w Kościelisku (miejscu zakwaterowania uczestników Zlotu), by wspólnie biesiadować i wędrować po tatrzańskich szlakach.
  ...

  Związkowcy wysłali pisma do Ministrów Rządu RP, którzy obiecywali albo popierali włączenie funkcjonariuszy celnych do prac w Zespole opracowującym zmiany w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym.

  Niebawem przekonamy się jak zostaną zrealizowane złożone funkcjonariuszom zapewnienia i obietnice
  http://zz.celnicy.pl/tekst-525.html ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się z prośbą do DIC o przedstawienie informacji na temat podstaw prawnych i przyjętych zasad regulacji płac za 2010r.
  Związkowcy informują, że nie zostali zapoznani z podstawami prawnymi oraz zasadami jakimi kierowali się DIC wypłacając wyrównania.
  Prosili także o podanie powodów odstąpienia od uzgodnień zasad wynagradzania ze Związkami ...

  Zamieszczamy na portalu ostateczne wzory, które można wykorzystać i po dostosowaniu dla swojej indywidualnej sytuacji wysłać w związku z otrzymaną propozycją na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC.

  Zgodnie z unormowaniem art.222 ust.3 ustawy o SC funkcjonariusze celni otrzymują propozycje pełnienia służby określającą miejsce, uposażenie i stanowisko.

  W terminie tygodnia od dnia odbioru propozycji funkcjonariusz składa oświadczenie o przyjęciu ...
  Article Preview


  DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA?

  Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
  Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
  Dlaczego śpiewamy kolędy?
  Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
  Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
  Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
  Dlatego, żeby sobie przebaczać
  ks. Jan Twardowski
  Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świąt życzy
  ...

  W dniu 16.12.2010r. w gmachu MSWiA przy ul St. Batorego w Warszawie odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dot. propozycji zmian w zakresie naliczania uposażenia podczas absencji chorobowej. Jak wiemy MSWiA przygotowuje projekt, którym chce ograniczyć prawo do 100% płatnego chorobowego w służbach mundurowych, w tym także w Służbie Celnej.
  W Konferencji uczestniczył Związek Zawodowy Celnicy PL, który zgłosił ...

  W dniach 10.12. 1 17.12.2010r. odbyły się spotkania ZZ Służb Mundurowych z Premierem.
  Z komunikatu dowiadujemy się, że będą prowadzone dalsze rozmowy na temat zaopatrzeniowego systemu emerytalnego:
  http://www.fzzsm.pl/page-pl/2010-12-...2-i-17122010-r ...

  W części izb celnych rozdano już propozycje na podstawie art.222 ust.3 ustawy o SC. Oznacza to, że tysiące celników nie dostanie ani grosza podwyżki, albo ledwo stówkę/dwie, kiedy niektórzy ich przełożeni zgarną grubo ponad tysiąc złotych wraz z wyrównaniem od stycznia 2010r.

  Analogiczne postępowanie władzy spowodowało już protesty w Policji. Po rozdysponowaniu podwyżek w podobny ...

  Dzwonią do mnie liczni dziennikarze z Podkarpacia i informują mnie o rozpoczęciu protestu w dniu dzisiejszym od godziny 10-ej. Na forum rzeczywiście pojawiają się informacje o wydłużających się kolejkach oczekiwania na odprawę.
  Informujcie o sytuacji w innych izbach.

  http://www.pressmedia.com.pl/sn/inde...3978&Itemid=40 ...

  Pozorowanie zasad dialogu społecznego przez kierownictwo Służby Celnej, ignorowanie uwag środowiska pracowniczego zgłaszanych przez Związki Zawodowe, niebezpieczne i szkodliwe dla budżetu zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk spowodowały interwencję funkcjonariuszy w Sejmie.
  W tym tygodniu został wysłany list do Marszałka Sejmu. ...

  Sprawa dotyczy nieprawidłowości w obrocie spirytusem, które powodują straty budżetów Państw Członkowskich, narażają zdrowie obywateli UE oraz burzą zasady zdrowej konkurencji.
  W Polsce w tej sprawie toczy się długotrwałe śledztwo. Blisko dwuletnia korespondencja z Szefem Służby Celnej nie przyniosła żadnych rezultatów - proceder trwa nadal. Spirytus skażony jest zwolniony w Polsce z kontroli administracyjnej. Jest szerg ...

  W związku z wdrażaniem modernizacji Służby Celnej w sposób autorytatywny przez Szefa Służby Celnej, prowadzący do wielu niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych i innych osłabiających funkcjonowanie Służby Celnej, Związek Zawodowy Celnicy PL zapytał Ministra Finansów, czy Szef Służby Celnej spełnia wymogi, którymi ma obowiązek legitymować się każdy funkcjonariusz celny.

  Poprosiliśmy ...

  Nr: ZZ Celnicy PL – 129/2010

  Pan Jacek Kapica
  Szef Służby Celnej
  Dyrektorzy Izb Celnych

  W związku z niepodjęciem dotychczas uzgodnień w sprawie zasad podziału środków finansowych z uchwały modernizacyjnej na 2010r. przez niektórych Dyrektorów izb celnych, jak również zaproszeniem na spotkania od innych Dyrektorów izb celnych celem omówienia/uzgodnienia/prezentacji(różnie jest to przedstawiane w poszczególnych izbach celnych) zasad wynagradzania, a także ze względu ...

  Dziennikarze pytają czy w nadchodzącym tygodniu dojdzie do paraliżu granic?
  Czy na Święta wybuchnie protest w Służbie Celnej?
  System wartościowania stanowisk wdrażany w Służbie Celnej traktuje zewnętrzną granicę UE i zadania wykonywane tam przez celników jako praktycznie nieistotne dla formacji i Państwa. Funkcjonariusze zatrudnieni na granicy, ale i wielu innych realizujących najważniejsze ...

  Dyrektorzy Izb Celnych zapraszają Związki Zawodowe na spotkania celem przedstawienia propozycji podziału środków na podwyżki.
  Na podstawie relacji z niektórych izb, gdzie odbyły się już spotkania sprawa wygląda nastepująco.
  Dyrektorzy informują Związki o sposobie rozdysponowania środków bez możliwości uzgodnienia zasad.
  Informują de facto o decyzji Szefa Służby Celnej, który postanowił że podwyżki tzw. II transza będzie ...

  Minister Finansów podpisał niedawno sprzyjające korupcji zarządzenie w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych.
  Na forum celnicy.pl ktoś skomentował to w ten sposób pisząc tylko: "Boże chroń Polskę".
  Pozostaje jedynie podpisać się pod tą wypowiedzią. Nie potrafimy tego skomentować.
  To kolejny policzek dla tysięcy zdegradowanych funkcjonariuszy. ...
  .

...
vBDreams