• Związki Zawodowe w IC Wrocław powołały Regionalny Komitet Protestacyjny

  Prezydium
  Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

  Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Związków Zawodowych w Służbie Celnej z dnia 21-03-2012 roku oraz rekomendacją Prezydium OMKP z dnia 26-03-2012 r. – Związki Zawodowe przy Izbie Celnej we Wrocławiu podpisały w dniu 27-03-br Porozumienie o powołaniu Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego przy Izbie Celnej we Wrocławiu( w załączeniu).
  RMKP przy IC we Wrocławiu tworzą:
  - Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej IC we Wrocławiu,
  - Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy,
  - Związek Zawodowy Celnicy PL,
  - NSZZ „Solidarność” przy Izbie Celnej we Wrocławiu,
  ( kontakt ; adresy i telefony zgodnie z podpisami na porozumieniu)

  O powstaniu RMKP przy IC we Wrocławiu został powiadomiony kierownik urzędu – pracodawca.

  1_porozumienie_ZZ_Ww.pdf[/SIZE]
...
vBDreams