• Opinia Forum ZZ do projektu komisyjnego

    Publikujemy opinię Forum ZZ do komisyjnego projektu ustawy znoszącej 5 lat zadań policyjnych i warunek osiągnięcia wieku 55 lat.
    opinia Forum ZZ.pdf
...
vBDreams