• Komunikat ZZ Celnicy PL na temat wydarzeń z dnia 06.02.2019r. oraz protokół ze spotkania w MF w dniu 16.01.2019r.

  Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że w dniu 06.02.2019r. Komisja ds. Petycji wprowadziła autopoprawkę do druku 3178, która wykreśla także warunek 55 lat, obok wykreślonego wcześniej warunku 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych.

  Ponadto informujemy, że w dniu 06.02.2019r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie z odwołania funkcjonariusza, który przeszedł na emeryturę mundurową i który domaga się zaliczenia do wysługi emerytalnej wcześniejszych lat pracy w administracji celnej.
  W rozprawie uczestniczył Pan Mecenas Roland Szymczykiewicz, który reprezentował celniczkę.
  Na rozprawie zwróciliśmy szczególną uwagę na charakter wykonywanych zadań przed wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej w 1999r. - zwalczanie przestępczości oraz na prawa nabyte jak również nierówne traktowanie funkcjonariuszy SCS i S.C. w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji, którzy byli wprowadzani do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.

  Sąd zamknął rozprawę i poinformował, że wyrok zostanie ogłoszony 20.02.2019r. o godz. 12:00.

  Przesyłamy także protokół ze spotkania w Ministerstwie Finansów, które odbyło się w dniu 16.01.2019r. Protokół podlegał uzgodnieniom z MF, dlatego zostaje przekazany dopiero w dniu dzisiejszym.

  Zał. - Protokół

  Z poważaniem

  Przewodniczący

  ZZ Celnicy PL

  Sławomir Siwy
  Protokół ze spotkania z ZZ Celnicy PL 16-01-2019.pdf
  celnicy15-19-komunikat i protokol.pdf
...
vBDreams