• Pismo do Przewodniczącego Komisji ds. Petycji

    W imieniu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy w stanie spoczynku Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, "€žucywilnionych"€ funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, serdecznie dziękujemy Komisji ds. Petycji za przyjęcie projektu ustawy przybliżającej równe traktowanie funkcjonariuszy -€“ aktualnie nr druku 3178.
    Zwracamy jednocześnie uprzejmą uwagę na błąd legislacyjny/techniczny w komisyjnym projekcie ustawy ...
    Czytaj więcej w załączonym piśmie.
    celnicy11-1-19-do Przewodniczącego Komisji ds. Petycji.doc
...
vBDreams