• Pismo do MSWiA w sprawie komisyjnego projektu ustawy

    W załączeniu przesyłam uprzejmie komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….), który został wniesiony w dniu 18 stycznia 2019 r. do Marszałka Sejmu przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP – nr druku 3178
    Czytaj więcej w zał piśmie
    celnicy12-19-MSWiA komisyjny projekt.pdf
    DRUK 3178.pdf
...
vBDreams