• Akcja składania pozwów o wydanie świadectw służby

    Publikujemy komunikat skierowany do osób "ucywilnionych" zawierający wskazania do składania pozwów o wydanie świadectw służby oraz wzór samego pozwu do wykorzystania
    celnicy122-18-pismo do ucywilnionych fszy.pdf
    CELNICY PL wzór pozwu o wydanie świadectwa służby.doc
...
vBDreams