• Smutna historia o tym jak władza gasi niepokoje społeczne przy pomocy niektórych ZZ.

  Na stronie Onetu znaleĽć można informację, że pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci s± w¶ciekli na swoje zwi±zki za podpisane porozumienie.

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-o...mienia/bkll65s

  Zastanawiaj±ce jest, że nie ma wymienionych zz, które podpisały poroozumienie.

  Wcze¶›niej w sporze o podwyżki to zwi±…zki branżowe wyst±pił‚y o spotkanie z ministrem w zwi±…zku z protestem, na które minister zaprosił‚ Solidarno¶ć‡ (chociaż ta nie był‚a sygnatariuszem wyst±…pienia). Co więcej, Minister wła¶nie tylko Przewodnicz±cej Solidarno¶›ci dzię™kował‚ za inicjatywy...

  https://ps-solidarnosc.org.pl/spotka...sci-10-10-2017

  No i podpisali porozumienie, w którym dostaj± podwyżki i nagrody na koniec roku w wysoko¶ci 1000zł, tj. to co już wcze¶niej było gwarantowane. Ta nagroda już w maju, a podwyżki przed protestami.

  To przypomina bardzo sytuację z 21.11. i "wynegocjowane" w KAS "porozumienie".

  W KAS mamy deklaracje Szefa KAS i próbę sprowadzenia(skanalizowania) problemu wszystkich innych postulatów do dyskusji o podwyżkach na 2019r., a mogli¶my mieć, gdyby nie zachowanie ZZ:
  - gwarancję podwyżki 655zł w 2019r. dla każdego z wypłat± od stycznia 2019r., a nie deklarację ramowej podwyżki w tej wysoko¶ci, z deklaracj± wypłaty od III kwartału 2019r., z zastrzeżeniami, które wykluczaj± wielu lub znacz±co obniżaj± podwyżkę
  - gwarancję podwyżki 500zł w 2020r., a nie zapowiedĽ modernizacji i ewentualnej, o bliżej nieokre¶lonej kwocie, możliwej podwyżki
  - gwarancję modernizacji KAS na lata 2021-2024 z naciskiem na wzrost płac, a nie nawet brak jakiejkolwiek zapowiedzi w tym zakresie

  - gwarancję płatnych nadgodzin, a nie brak deklaracji nawet w tym zakresie
  - gwarancję zrównania praw funkcjonariuszy, a nie tylko deklarację działań i zadeklarowan± w rozmowach ucieczkę od zniesienia 55 lat dla przyjętych przed 31.12.2012r., z uzasadnieniem, że to inny resort jest wła¶ciwy(sic!)
  - gwarancję rozwi±zania wielu innych problematycznych kwestii wskazanych w naszych postulatach, a nie nawet brak deklaracji w tym zakresie.
...
vBDreams