• Projekt rozp. RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin

  Publikujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

  Proszę o ewentualne uwagi w terminie do 16-go listopada.
  Proszę o przekazanie projektu do
  Projektowana regulacja, od dnia 1 stycznia 2019 r., wprowadza m.in. zmianę wysokości wskaźnika obliczenia dopłaty do wypoczynku z 0,144 do 0,263 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.
  To jest projekt, którego gwarancje wdrożenia ZZ Celnicy PL uzyskał już wcześniej!

  https://celnicy.pl/content.php/4652-...unkcjonariuszy

  Pozdrawiam
  Sławomir Siwy
  projekt rozporządzenia RM.pdf
  uzasadnienie.docx
  OSR.docx
...
vBDreams