• Komunikat - odbiór akt z kancelarii Baraniewski&Kawa - ostateczny termin do 30.09.2018r

    Publikujemy komunikat dot. odbioru akt z kancelarii Baraniewski&Kawa.
    Ostateczny termin odbioru dokumentów mija 30 wrzesnia br
    Po tym terminie kancelaria może zniszczyć dokumenty
    celnicy91-18-Komunikat odbiór akt.docx
    Odbiór dokumentów_upoważnienie.doc
...
vBDreams