• Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania

    Publikujemy uwagi przesłane do Pani Minister Finansów w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

    "Z niepokojem obserwujemy, że tak ważna sprawa jak umundurowanie funkcjonariuszy jest załatwiana w ostatniej chwili i z pośpiechem. Przekazany projekt wymaga zmian" - napisał Związek do Pani Minister Finansów

    Czytaj więcej w zał. piśmie i zał
    celnicy89-18-do Min. Fin. T.Czerwińskiej, Szefa KAS umundurowanie_przewodnie.doc
    Uwagi do projektu rozp. umundurowanie.doc

...
vBDreams