• Odpowiedź MF w sprawie potrąceń podatku od "40% świadczenia przedemerytalnego"

    Publikujemy odpowiedź z MF w sprawie potrąceń od "40% zaliczki na poczet emerytury mundurowej lub renty", o której mowa w art.25 ustawy zmieniającej z 11 maja 2017r. o emeryturach mundurowych(w skrócie)
    DLK6.413..97.2018 odp. do ZZ Celnicy PL.pdf
    stanowisko DD 20.07.2018.pdf
    celnicy55-18 do MF potracenia od świadczenia emerytalnego.doc
...
vBDreams