• Stanowisko MF w sprawie akcyzy

    Ministerstwo Finansów odniosło się do pisma Związku Zawodowego Celnicy PL w sprawie pogorszenia kontroli i wpływów z podatku akcyzowego.

    odpMGF-pismo 51-18-AKCYZA.pdf
    celnicy51-18-do SKAS-przestępczość akcyzowa.doc
...
vBDreams