• 24 000 podpisów pod projektem ds. modernizacji KAS

  Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
  wszyscy

  Koleżanki i Koledzy!


  Uprzejmie informuję, że w siedzibie Komitetu jest już ponad 24 000 podpisów obywateli popierających projekt ds. modernizacji KAS.

  Chodzi o wzrost skuteczności KAS i podwyżki wynagrodzeń - zapisaliśmy 300mln zł x 6 lat na podwyżki płac w KAS.

  Wszystkich, którzy zbierają podpisy, prosimy o ich odesłanie(nadanie na poczcie) do 5 lipca br. na ww. adres lub dostarczenie do Przewodniczących ZOI ZZ Celnicy PL w Waszych IAS i następnie rozpoczęcie zbierania podpisów na nowych wykazach.
  Musimy bowiem wiedzieć ile mamy zebranych podpisów, dlatego prosimy by każdy odesłał dotąd zebrane i rozpoczął zbieranie na nowym wykazie.

  Do końca akcji pozostało tylko 7 tygodni. Musimy mocno się sprężać jako społeczność KAS, bo potrzebujemy 100 000 podpisów.

  Proszę także, aby każdy kto przeczyta niniejszy apel, przekazał informację o tej akcji, do co najmniej kilku swoich koleżanek lub kolegów, a jeśli tylko ma możliwość, to jak najszerzej w swojej jednostce organizacyjnej i w całym kraju. To równie ważne zadanie jak samo zbieranie podpisów.

  Akcja polega na tym, że każdy pracownik i funkcjonariusz KAS, drukuje sobie załączony wykaz i zbiera jak najwięcej podpisów wśród swoich bliskich, znajomych, innych osób.

  Działajmy we własnej sprawie! Możemy naprawdę osiągnąć bardzo dużo jako społeczność KAS, jeżeli tylko solidarnie się zaangażujemy i każdy z Nas będzie działał, angażując innych i nie oglądając się na malkontentów, których oczywiście także starajmy się zachęcić do działania.

  Jeżeli wniesiemy projekt do Sejmu to dojdziemy do celu, tj. godnych płac w KAS.

  Taka inicjatywa obywatelska jest to skuteczna droga, co dowiedliśmy zbierając podpisy wcześniej pod innym projektem obywatelskim.
  Doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy.

  Drugi projekt jaki zainicjowaliśmy, tzw. mundurowy, oczekuje wciąż na Postanowienie Marszałka Sejmu RP.

  Zał -€“ wykaz do zbierania podpisów i ustawa

  Pozdrawiam
  Pełnomocnik Komitetu
  Sławomir Siwy
  Komitet KAS KOmunikat7.doc
  KOMITET WYKAZ KAS.doc
  obywatelski projekt ustawa modernizacja KAS.doc
...
vBDreams