• APEL/PROŚBA DO INFORMATYKÓW KAS!

  Zbliża się czas włączenia informatyków z całej Polski do CIRF – będzie to przejście na nowego pracodawcę.

  Związek Zawodowy Celnicy PL jest jedynym Związkiem Zawodowym działającym w KAS, który przeciwstawiał się ww. przejściu na etapie procedowania i zgłaszał liczne merytoryczne uwagi.
  MF jak dotąd pozostał niewzruszony i niestety ten walec wciąż jedzie, co nie znaczy, że nie możemy wciąż jeszcze realnie powalczyć.

  Ogół informatyków nie chce tego przejścia, takie dostajemy informacje od Was.

  Jeżeli informatycy MF DI na skutek Ich oporu, z przeniesienia do CIRF zostali wyłączeni, to także wszyscy pozostali powinni! Co to za przywileje? Jakim prawem dzieli się informatyków na tych lepszych i gorszych?

  Pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości. Nic nie wiadomo na temat przejścia.

  Jeżeli nie podejmiemy interwencji i nie skonsolidujemy się to wszystkie decyzje dotyczące Waszych spraw zostaną podjęte z wyłączeniem Waszego zdania/opinii.
  Samo przejście, o ile nie uda nam się tego zatrzymać, możemy poprawiać na Waszą korzyść.
  Jeżeli tego nie zatrzymamy, to w ostatnich miesiącach 2018r. zostanie przekazana Wam kolejna "€žpropozycja"€ -€“ wskażą Wam w niej nowe miejsce i warunki pracy, które należy przyjąć, bo jeżeli nie to nastąpi wygaszenie zatrudnienia i od 01.01.2019r. już nie pracujemy. (powtórka sytuacji z maja 2017r.).

  Proponujemy i apelujemy o pomoc do wszystkich informatyków KAS z całej Polski!

  Zrzeszajcie się w strukturę ZZ Celnicy PL i pod egidą największego Związku w KAS, z udziałem i pomocą prawników i Związku, walczcie o swoje! Musimy działać szybko i pokazać MF determinację i wielką konsolidację wszystkich informatyków. W tym celu należy wysłać podpisany skan deklaracji członkowskiej(wersja papierowa) lub wypełnioną wersję elektroniczną(bez podpisu) na adres marcin.bach@mf.gov.pl - z dopiskiem na deklaracji "€žstruktura zrzeszająca informatyków"€. Zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową - podpisane, należy następnie wysłać do Nysy na adres podany w stopce lub dostarczyć do Przewodniczących ZOI w danej Izbie.

  Wyznaczamy sobie termin na powyższe do 6 lipca br. -€“ musimy działać szybko! MF musi zobaczyć Naszą determinację.

  Powołamy formalno-prawną strukturę Związku, która wybierze swoje władze, które będą reprezentować wszystkich informatyków KAS w Kraju i przedstawiać na bieżąco, z wsparciem Związku i prawników, Wasze sprawy Ministerstwu Finansów i nowemu pracodawcy, o ile nie uda Nam się zatrzymać tego procesu, o co, jak sądzę, w pierwszej kolejności powinniśmy wciąż zabiegać. ZAŁ. DEKLARACJA – wersja papierowa i elektroniczna

  Z poważaniem
  Sławomir Siwy
  Przewodniczący
  ZZ Celnicy PL
  celnicy64-18-apel do informatyków.doc
  deklaracja_IAS_INFORMATYCY.doc
  deklaracja_IAS_elektroniczna_INFORMATYCY.doc
...
vBDreams