• Federacja Służb Mundurowych i Publicznych

  Związki Zawodowe działające w KAS
  Funkcjonariusze i pracownicy KAS  Koleżanki i Koledzy!

  Uprzejmie informuję o rozpoczęciu działalności i budowy struktur Federacji Służb Mundurowych i Publicznych.
  Uważamy, że My, organizacje społeczne działające w sferze publicznej, jeżeli tylko wykorzystamy zapisane w Konstytucji prawo do zrzeszania się, będziemy znaczącym reprezentantem środowiska zawodowego sfery publicznej dla każdego Rządu RP i instytucji międzynarodowych.

  Dzięki temu, będziemy mogli w sposób dużo skuteczniejszy, realizować nasze cele, tj. poprawę warunków bytowych, socjalnych i zawodowych Naszych członków i całego środowiska zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej.

  Federacja figuruje w KRS pod nr 0000610724.
  Organizacje zrzeszone w Federacji nie opłacają składek członkowskich.
  Załączam Statut Federacji, który został wysłany do Sądu.

  ZAPRASZAM SERDECZNIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYSTĄPIENIE DO FEDERACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE W KAS.


  Z Pozdrowieniem
  Przewodniczący
  Federacji
  Sławomir Siwy
  Federacja do KAS.doc
  STATUT PO ZMIANACH NA KONGRESIE W ZIELONCE.doc
...
vBDreams