• Petycja do Parlamentu Europejskiego - TERMIN ZŁOŻENIA DO 22.06.2018r.

  Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Przedstawiamy ją ponownie w celu przesłania, wszyscy, w terminie do 22 czerwca 2018r.
  1. Proponujemy złożenie petycji indywidualnych drogą elektroniczną. W tym celu rejestrujemy się na stronie: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/registration/register

  Po rejestracji otrzymamy e-mail (trwa to do 20 minut), potwierdzamy autentyczność rejestracji i przeprowadzamy proces składania petycji.


  Wzór załączamy w pliku Proponujemy załączyć: - ewentualne Wasze pisma np. do RPO czy organów KAS, pismo do Prezesa NSA z dnia 05.03.2018r., Postanowienia WSA i NSA jeśli już macie. Jeśli nie macie także wysyłacie skargę, jeśli macie korzystne rozstrzygniecie WSA, także wysyłacie

  Więcej w zał

  celnicy48-1-18-PETYCJA DO PE.pdf
  WZÓR KOMISJA PETYCJI.doc
...
vBDreams