• Dodatki kontrolerskie - uwagi do projektu rozporządzenia

    W imieniu ZZ Celnicy PL przekazuję niniejszym uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W §3 zakres dodatku od 2% do 50% wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego jest zbyt szeroki i powoduje szereg patologii.
    Więcej w załączonym piśmie
    celnicy56-18 do MF opinia do rozporządzenia art. 148 KAS ws. dodatku kontrolnego.doc
...
vBDreams