• Wyroki Sądów Okręgowych w sprawach z ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego

    Publikujemy dwa wyroki Sądów Okręgowych dot. spraw, które toczą się w całej Polsce z ZUS w sprawie wypłaty zasiłku chorobowego po zwolnieniu ze służby - wygaszeniu stosunku służbowego.
    Proszę, aby każdy dosłał te wyroki do Sądu w swoich sprawach, niezależnie od tego czy udzielił pełnomocnictwa czy nie.
    WYROK ZUS Elbląg.pdf
    wyrok SO ZUS - b-d_1.pdf
...
vBDreams