• Pismo do Premiera - odpowiedź MF na Dezyderat Komisji Petycji

    W związku z odpowiedzią w imieniu Pana Premiera na Dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji nr 93 z dnia 27 lutego 2018 r. adresowanym do Pana Premiera w celu m.in. "€ždokonania wnikliwego przeglądu systemu emerytur mundurowych w odniesieniu do funkcjonariuszy celnych oraz podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu wyeliminowania krzywdzących przepisów"€ przesyłam w załączeniu korespondencję Związku potwierdzającą ogrom problemów ze stosowaniem przepisów, które są przedmiotem Petycji.
    Zwracam się ponownie w imieniu tysięcy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o wnikliwą analizę stanowiska z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściciela merytorycznego ustawy emerytalnej służb mundurowych.
    Czytaj więcej w zał. piśmie
    celnicy36-18-DEZYDERAT - po odpowiedzi Ministra Finansów.doc
    DEZYDERAT KOMISJI PETYCJI.pdf
...
vBDreams