• Projekt rozp. w sprawie dodatków kontrolerskich

  Publikujemy projekt rozporządzenia w sprawie dodatków kontrolerskich.
  Prosimy o uwagi do dnia 18.05., które zostaną przekazane do Ministra Finansów w ramach konsultacji społecznych.
  Jak wiadomo dysponowanie dodatkami, odkąd wprowadzono nowe rozporządzenie i rozbieżność od 2 do 50% to jedna wielka fikcja i patologia, nie mająca nic wspólnego z ratio legis rozporządzenia i określonymi w nim kryteriami.
  Czy ten projekt wg Was poprawia cokolwiek czy wręcz pogarsza?
  Prosimy o uwagi na maila slawomir.siwy@celnicy.pl w ww. terminie.
  Związek alarmował w MF o nieprawidłowościach przy dysponowaniu publicznych środków w ramach dodatku kontrolerskiego. MF nie jest zainteresowany i uważa, że wszystko jest ok. Niemniej zmieniają rozporządzenie, czyli coś jest na rzeczy.
  Będziemy w tej sprawie działać dalej. Na razie zgłośmy uwagi środowiska, tak aby dodatki(publiczne środki), były dysponowane zgodne z celami rozporządzenia, kryteriami, a jeśli te uwagi nie zostaną uwzględnione, ww. fikcję i łamanie prawa, trzeba będzie zgłosić do innych instytucji kontrolnych.
  W każdym razie nie można odpuszczać, gdy MF chroni nieprawidłowości.
  projekt wraz z uzasadnieniem i OSR.pdf
...
vBDreams