• Druga odpowiedź z Kancelarii Prezydenta

    Publikujemy drugą odpowiedź z Kancelarii Prezydenta w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji na temat powodów podpisania ustawy o KAS a braku podpisu pod tzw. ustawą degradacyjną.
    Funkcjonariusze celni zostali potraktowani gorzej niż członkowie WRON żyjący i nieżyjący i nie dowiemy się dlaczego? Niemniej sprawę będziemy kontynuować i wątpliwości Pana Prezydenta wyrażone pod ustawą degradacyjną i brak jednolitości w postępowaniu, wykorzystamy w treści petycji składanej przez wszystkich do Komisji Petycji
    odp Kancelarii Prezydenta 2.pdf
...
vBDreams