• Kolejne wystąpienie do ZER MSWiA i do Ministra SWiA

    Szanowny Panie Ministrze

    W związku z pismem z dnia 27 marca 2018r, w którym zawarto wyjaśnienia w zakresie uprawnienia do renty inwalidzkiej zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowną analizę z uwzględnieniem poniższych argumentów.

    Czytaj więcej w zał. piśmie

    celnicy 45-18-do ZER renty i okres początkowy.doc
...
vBDreams