• Komunikat - wydanie zaświadczeń o wykonywaniu zadań policyjnych przez 5 lat

  Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

  Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). Należy spodziewać się takiej samej reakcji innych DIAS. Postanowienia DIAS należy zażalić do Szefa KAS.
  Publikujemy stosowny wzór zażaleń W załączeniu 2 wersje zażalenia:
  - dla ucywilnionych i zwolnionych
  - dla funkcjonariuszy
  W zał. przykładzie, w jest zarazem odmowa 2 zaświadczeń, ale może się zdarzyć że wniosek był tylko o jedno - o 5 lat zadań policyjnych. Zaznaczyliśmy to we wzorach na czerwono na początku tekstu i proszę to dostosować do swojego przypadku, adekwatnie do treści swojego wniosku
  Załączamy także ponownie pierwotny wniosek o wydanie zaświadczenia.
  Zażalenie należy wysłać listem poleconym.

  ZAŁ 3szt
  celnicy41-18-zażalenie na Post o odmowie wydania zaświadczenia.doc
  Wniosek o wydanie zaświadczenia do emerytury mundurowej.doc
  ZAŻALENIE ODMOWA ZAŚWIADCZENIA funkcjonariusze SCS.doc
  ZAŻALENIE ODMOWA ZAŚWIADCZENIA UCYWILNIENI oraz ZWOLNIENI.doc

...
vBDreams