• Rośnie liczebność związków zawodowych w Służbie Celnej

  W ostatnim czasie wzrasta wciąż liczebność Związku Zawodowego Celnicy PL. Związek jeszcze niedawno liczył w granicach 500 członków. Dzisiaj osiąga już liczbę około 650 członków.

  Ponadto powstają struktury Związku w poszczególnych izbach. W IC Opole, Warszawa, Przemyśl, Biała Podlaska, Gdynia, Katowice zawiązały się Zakładowe Organizacje Izbowe. Ponadto powstają Koła Związku - ostatnio w Izbie Celnej w Rzepinie i Kielcach. Związek ma przedstawicieli na większości przejść granicznych oraz w portach lotniczych i morskich. To jedyny działający w Służbie Celnej jednolity Związek Zawodowy o charakterze ogólnopolskim, który zrzesza zarówno funkcjonariuszy Służby Celnej jak i coraz liczniej pracowników Korpusu Służby Cywilnej.
  Związek Zawodowy Celnicy PL ma ponadto jako jedyny członków we wszystkich izbach celnych.

  Funkcjonariusze deklarują się do Związku indywidualnie tzn. bez informowania pracodawcy jak również co jest oczywiscie znakomitą większością z poinformowaniem pracodawcy.

  Prosimy o dalsze wsparcie Związku, co jest dla nas wszystkich największą motywacją do działania.

  W IC Warszawa zmienił się ostatnio Zarząd Związku. Nowy skład Zarządu w Warszawie przedstawia się następująco:

  Pani Marta Gzik
  Przewodnicząca ZOI ZZ Celnicy PL

  tel. +48 608 099 810
  e-mail: mgzik@war .mofnet.gov.pl
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT I WIP
  tel. 22 5447544

  Pani Iwona Sibielak-Bródka
  Wiceprzewodnicząca ZOI ZZ Celnicy PL
  tel. +48 502 444 990
  e-mail: isibielak-brodka@war.mofnet.gov.pl
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT I WIP
  tel. 22 5447545

  Pani Anna Kubiak
  Wiceprzewodnicząca ZOI ZZ Celnicy PL
  tel. +48 606 808 830
  Izba Celna w Warszawie
  Urząd Celny I w Warszawie
  Referat Przeznaczeń Celnych
  e-mail: annakubiak@war.mofnet.gov.pl
  tel : 22 650 34 33

  W Służbie Celnej w skali ogólnopolskiej działają ponadto zrzeszenia i federacje Związków Zawodowych - Federacja ZZSC i Zrzeszenie ZZSC, jak również jednolity Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i NSZZ Solidarność.
...
vBDreams