• Projekt Uchwały Sejmu w sprawie powołania Komisji Śledczej

    Projekt Uchwały Sejmu w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego
    Uchwała projekt.pdf
    http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-021-389-2018/$file/8-021-389-2018.pdf
...
vBDreams