• Ministerstwo Finansów chce, by funkcjonariusze celni podali szczegółowe informacje o swoich telefonach.

    Dotychczas te ograniczenia dotyczyły wyłącznie funkcjonariuszy na granicach i działających w mobilnych oddziałach nastawionych na zwalczanie nadużyć prawa. Z oceny skutków regulacji dołączonej do projektu wynika jednak, że ten nowy obowiązek obejmie 10 tys. celników, czyli prawie wszystkich funkcjonariuszy w tej służbie.
    http://www.rp.pl/Mundurowi/302149985...-celnikow.html
...
vBDreams