• EMERYCI I ZWOLNIENI


  Publikujemy pismo ZUS Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej. ...
  Article Preview

  Nie potwierdzają się obawy masowych odejść celników na emeryturę ale ucywilnieni już teraz powinni zadbać o zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku 5 lat zadań "policyjnych". ZZ Celnicy PL monitoruje stosowanie przepisów ustawy zaopatrzeniowej wobec funkcjonariuszy. Zgłosiliśmy już szereg zagadnień do ZUS, MF oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (ZER). ...

  Dla zainteresowanych samodzielnym obliczeniem emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy SCS publikujemy arkusz, który Wam to ułatwi.

  Jest też przykład obliczeń dla kogoś, kto przez 10 kolejnych lat miał uposażenie na poziomie 100% przeciętnego uposażenia. Zmieniając wskaźnik oraz ilość lat każdy może sobie robić dowolne symulacje w sposób uproszczony. Panowie ...
  .

...
vBDreams