• Do Laski Marszałkowskiej wpłynął projekt zmiany ustawy o KAS i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS

    Grupa Posłów PO złożyła projekt zmiany ustawy o KAS i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS.
    Dotyczy przywrócenia dewolutywności postępowania podatkowego prowadzonego przez naczelników urzędów celno-skarbowych; stworzenia mechanizmów przywracających do pracy byłych pracowników zatrudnionych w izbach skarbowych spełniających kryteria ustawy
    Przedstawicielem wnioskodawców jest Poseł Janusz Cichoń
    http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-836-2018/$file/8-020-836-2018.pdf
...
vBDreams