• Pismo do ZER MSWiA z prośbą o odpowiedź na pytania

    Publikujemy pismo wysłane do ZER MSWiA. Do pisma załączono pytania, na które odpowiedź nie jest jasna, jest niepewna lub w ogóle nic nie wiadomo na dany temat
    celnicy19-18-ZER MSWiA.doc
    Pytania i problemy ze stosowaniem przepisów emerytalnych_zał.doc
...
vBDreams