• Publikujemy pismo procesowe, do wysłania osobiście do NSA!!!

  Publikujemy wzór pisma procesowego, które do NSA powinni wysłać funkcjonariusze ucywilnieni. Pismo wysyłamy osobno do każdej ze swoich sygnatur, jeżeli opisana w piśmie sytuacja Was dotyczy. Jeżeli nie dotyczy taka sytuacja wprost, pismo i tak należy wysłać, odpowiednio je modyfikując, bo domagamy się w chwili obecnej tego, by w ogóle NSA podjął temat i by w ogóle uzyskać drogę do Sądu. To jest na końcu pisma.

  Pismo prosimy wysyłać, nawet gdy nie ma jeszcze sygnatury akt NSA, wpisując sygnaturę WSA, gdy wiadomo, że jest już co najmniej 45 dni od wydania orzeczenia w I instancji, względnie proszę zapytać w WSA, czy wysłano już Wasze akta do NSA.
  Pismo powstało na bazie tego, które wysyła Związek, ale Związek nie ma wszystkich sygnatur i nie był w stanie przyłączyć się do wszystkich spraw, nawet gdy wysyłane były wnioski o to. Przyłączyliśmy się do kilkuset spraw.
  Dlatego każdy niech wyśle. Nie odpuszczamy! Działamy!
  Kancelaria oczywiście wysyła swoją odrębną korespondencję.
  Kancelaria oczywiście została poinformowana o wysyłce tego pisma i je zaakceptowała.

  Niech NSA wie, że wydając takie postanowienia jak dotychczas, legalizuje pozaprawne działania. Zobaczymy czy NSA postąpi zgodnie z procedurami i jak zachowają się kolejni Sędziowie?

  Ja wciąż wierzę, że orzecznictwo nie będzie jednolite w NSA i potrzebna będzie Uchwała.


  Pozdrawiam
  Sławomir Siwy
  ZZ Celnicy PL
  pismo procesowe NSA.doc
  polecenie Szefa KAS limity fszy.pdf
...
vBDreams