• Pismo do MF w związku ze skargami na ucywilnienie i brak propozycji

    Pan Marian Banaś
    Szef KAS

    W związku z powstaniem realnego zagrożenia narażenia na szwank prestiżu Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej na skutek argumentacji przyjętej przez Ministerstwo Finansów w procesie przedstawiania propozycji pracy/służby w Krajowej Administracji Skarbowej, skutkującej również lekkomyślnym narażeniem budżetu Państwa na ponoszenie zawyżonych kosztów reformy, w imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o informację w następującym zakresie:
    celnicy11-18-wyroki WSA.doc
...
vBDreams