• Informacja Z-cy Szefa KAS na temat regulacji płac i nagród

    Publikujemy pismo wraz z załącznikami, Z-cy Szefa KAS, na temat rozdysponowanych nagród i podwyżek.
    podwyżki zastępca Szefa KAS.pdf
    podwyżki Z-ca Szefa KAS druga strona pisma.pdf
...
vBDreams