• Informacja Szefa KAS o podwyżkach i nagrodach. W zał. także wysokość nagród przyznanych DIAS

    Publikujemy pismo Szefa KAS informujące o sposobie rozdysponowania podwyżek i nagród w KAS. W zał. także informacja o nagrodach DIAS
    Odpowiedź do ZZ celnicy PL.pdf
    załacznik nr 3.pdf
    załącznik nr 1.pdf
    załącznik nr 2.pdf
...
vBDreams