• Będą wyższe świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy i większy katalog świadczeń

  Związek Zawodowy Celnicy PL po wejściu w życie KAS wielokrotnie podnosił temat świadczeń socjalnych funkcjonariuszy, konieczność podwyżki świadczeń, możliwość dofinansowania do 50% dla dzieci funkcjonariuszy, poszerzenie katalogu świadczeń oraz grupy uprawnionych do świadczeń i inne kwestie związane z tymi świadczeniami. Składaliśmy uwagi do projektów rozporządzeń.

  Otrzymaliśmy pismo Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że nasze uwagi będą uwzględnione.
  Załączamy korespondencję w tej sprawie.


  Pozdrawiam

  Sławomir Siwy
  Przewodniczący
  ZZ Celnicy PL
  Celnicy39-17-świadczenia socjalne uwagi.doc
  odpowiedz do ZZ Celnicy PL.pdf
  Celnicy137-17-świadczenia socjalne_zmiana rozporządzenia.doc
  Celnicy157-17-świadczenia socjalne uwagi_2017_10.doc
  celnicy159-17- przewodnie socjal..doc
...
vBDreams