• Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 18 września 2017r. X P-966/17 - WYROK PRAWOMOCNY

  Dotyczy funkcjonariusza bez propozycji.
  Sąd w sentencji postanowił przekazać sprawę do rozpoznania Szefowi KAS celem rozpoznania i wydania decyzji.
  Wg informacji uzyskanych na rozprawach w WSA w Łodzi, wyrok jest prawomocny, gdyż Szef KAS go nie zaskarżył.
  Można zatem powoływać się w WSA na ten wyrok jako prawomocny, bo reprezentanci IAS podnoszą w WSA, że właściwy jest Sąd Pracy.
  Argumentacja r.pr. IAS przed WSA odsyłająca do Sądu Pracy, jest linią obrony DIAS, bo WSA jedynie WSA może skutecznie przywrócić do służby i część Sędziów WSA na rozprawach niejawnych dała się zwieść tej swoistej manipulacji, gdyż równolegle r.pr. DIAS podnoszą przed Sądami Pracy, że Sąd ten nie jest właściwy, bo w ogóle nie ma drogi do sądu.
  Ta manipulacja jest stosowana zarówno przy braku propozycji, jak i przy ucywilnieniu. Wykorzystujcie rzeczony wyrok z Łodzi, jako prawomocny, aby odpierać tę linię obrony DIAS w WSA.
  Wyrok Sądu Pracy w Łodzi.pdf
...
vBDreams