• Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27.11.2017r. II SAB/Ke 69/17 dot. osób bez propozycji

    Motywy ustne podane w wyroku podobnie jak w wyrokach WSA Kielce z dnia 21.11.2017r.
...
vBDreams