• Wyroki Sądów


  Publikujemy pismo do NSA, które powinien wysłać do NSA, każdy funkcjonariusz, który nie otrzymał propozycji albo nie przyjął propozycji ucywilnienia(oczywiście po odpowiednim dostosowaniu treści pisma)
  Kancelaria nie wyśle tego pisma, dlatego pismo wysyła każdy samodzielnie, niezależnie od tego, że udzielił kancelarii pełnomocnictwa.
  Pismo wysyłamy do NSA, nawet gdy nie znamy sygnatury. Podajemy wówczas sygnaturę WSA ...

  [/B]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego ...

  Informujemy, że 22.01.2018r. w WSA w Gliwicach zapadły wyroki o sygn.

  IV SA/Gl 684/17
  Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

  Sąd:
  - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
  Sąd zauważył, że zakończenie zawartego stosunku administracyjnoprawnego może nastąpić tylko poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej.

  ...

  Publikujemy uzasadnienie jednego z wyroków WSA w Gdańsku, który na posiedzeniach niejawnych nakazał DIAS wydanie decyzji dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycje pracy.


  Sentencja

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora ...

  [B]
  II SA/Go 749/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  SENTENCJA
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R.D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji ...

  Informujemy, że w WSA w Gorzowie Wielkopolskim zapadły wyroki o sygn. II SA/Go 809, 659, 675, 699, 679, 666, 808, 756, 833, 674/17 – Sąd uchylił akt prawny (propozycję) i nakazał DIAS złożenie propozycji służby lub pracy. Sprawy te dot ucywilnionych funkcjonariuszy ...

  W dniu 28.12.2017r. ogłoszono kolejny wyrok funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji.
  WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał bezczynność DIAS i nakazał złożenie propozycji służby lub pracy.
  Także WSA w Gdańsku wydał na posiedzeniach niejawnych całą serię Postanowień, które nakazują DIAS wydanie decyzji administracyjnych - dot. funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali ...

  Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał skargę ucywilnionego funkcjonariusza z OC w Pile na bezczynność Dyrektora IAS w Poznaniu i uznał skargę za zasadną.

  W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził bezczynności organu w przekazaniu odwołania od złożonej propozycji pracy i nakazał przekazać akta do organu II instancji, czyli Szefa KAS ...

  Do ośrodków WSA, gdzie odbyły się rozprawy, doszedł WSA Gorzów Wielkopolski. W kilku pierwszych wyrokach, np. II SA/Go 680/17, II SA/Go 703/17, II SA/Go 706/17 Sąd uznał propozycje ucywilnienia za bezskuteczne. To podobna linia do tej znanej z Olsztyna, Krakowa, Białegostoku, Kielc.
  W dniu 14.12. odbywa się rozprawa osoby bez propozycji przed WSA Gorzów Wielkopolski ...
  .

...
vBDreams