• Wyroki Sądów


  [/B]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego ...

  Informujemy, że 22.01.2018r. w WSA w Gliwicach zapadły wyroki o sygn.

  IV SA/Gl 684/17
  Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

  Sąd:
  - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
  Sąd zauważył, że zakończenie zawartego stosunku administracyjnoprawnego może nastąpić tylko poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji administracyjnej.

  ...

  Publikujemy uzasadnienie jednego z wyroków WSA w Gdańsku, który na posiedzeniach niejawnych nakazał DIAS wydanie decyzji dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszom, którzy otrzymali propozycje pracy.


  Sentencja

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora ...

  [B]
  II SA/Go 749/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  SENTENCJA
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R.D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji ...

  Informujemy, że w WSA w Gorzowie Wielkopolskim zapadły wyroki o sygn. II SA/Go 809, 659, 675, 699, 679, 666, 808, 756, 833, 674/17 – Sąd uchylił akt prawny (propozycję) i nakazał DIAS złożenie propozycji służby lub pracy. Sprawy te dot ucywilnionych funkcjonariuszy ...

  W dniu 28.12.2017r. ogłoszono kolejny wyrok funkcjonariusza, który nie otrzymał propozycji.
  WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał bezczynność DIAS i nakazał złożenie propozycji służby lub pracy.
  Także WSA w Gdańsku wydał na posiedzeniach niejawnych całą serię Postanowień, które nakazują DIAS wydanie decyzji administracyjnych - dot. funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali ...

  Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpoznał skargę ucywilnionego funkcjonariusza z OC w Pile na bezczynność Dyrektora IAS w Poznaniu i uznał skargę za zasadną.

  W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził bezczynności organu w przekazaniu odwołania od złożonej propozycji pracy i nakazał przekazać akta do organu II instancji, czyli Szefa KAS ...

  Do ośrodków WSA, gdzie odbyły się rozprawy, doszedł WSA Gorzów Wielkopolski. W kilku pierwszych wyrokach, np. II SA/Go 680/17, II SA/Go 703/17, II SA/Go 706/17 Sąd uznał propozycje ucywilnienia za bezskuteczne. To podobna linia do tej znanej z Olsztyna, Krakowa, Białegostoku, Kielc.
  W dniu 14.12. odbywa się rozprawa osoby bez propozycji przed WSA Gorzów Wielkopolski ...

  Publikujemy sentencję wyroków WSA w Olsztynie.


  II SA/Ol 892/17 - Wyrok WSA w Olsztynie

  Data orzeczenia: 2017-12-05
  orzeczenie nieprawomocne
  Data wpływu
  2017-11-09
  Sąd
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  Sędziowie

  Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący/
  Katarzyna Matczak /sprawozdawca/
  Tadeusz Lipiński
  Symbol z opisem
  6197 Służba Celna
  Skarżony organ
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
  Treść wyniku
  Uchylono zaskarżoną decyzję
  SENTENCJA

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Matczak ...
  .

...
vBDreams