• Pismo do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego - JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO

    W nawiązaniu do debaty społecznej, która odbyła się w dniu 27.11.2017r. w CPS DIALOG im. Bączkowskiego w Warszawie uprzejmie dziękujemy za uwzględnienie uwag dot. włączenia do katalogu sygnalistów także funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest kilka przykładów, gdzie osoby informujące o nieprawidłowościach w Służbie Celnej i o korupcji, która znajduje obecnie potwierdzenie, byli zwalniani ze służby. Minister Marian Banaś był o tym informowany i mógł pozytywnie rozpatrzyć odwołanie jednego z takich funkcjonariuszy, jednak nie był zainteresowany ochroną sygnalistów. Tym bardziej cieszy ta zmiana, jednak tacy sygnaliści powinni mieć ustawowo zagwarantowaną możliwość powrotu do służby. W innych kwestiach dot. projektu, a podnoszonych w dyskusji pragniemy dodać, że (...)
    Czytaj więcej w zał. piśmie
    celnicy153-17-jawność życia publicznego.doc
...
vBDreams