• PILNE! Pismo do Posłów i Senatorów dot. zwolnionych z KAS

  Publikujemy pisma do Posłów i Senatorów dot. osób, które nie otrzymały propozycji do KAS.
  Wszystkich zwolnionych, zarówno z byłej AP i UKS jak i SC prosimy o wydrukowanie pism i przesłanie do biur poselskich i senatorskich w Waszych lokalizacjach, jak również umawianie się na spotkania w biurach Posłów i Senatorów.
  Zasadne jest, aby sporządzić samodzielnie pismo przewodnie.
  Na pewno każdy zwolniony powinien sporządzić pismo przewodnie i wysłać załączniki odpowiednie do Przewodniczących obu Komisji tj. Pana Jacka Sasina Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych w Sejmie i Pana Grzegorza Biereckiego Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w Senacie RP
  Sprawa jest PILNA i prosimy o działania. Przekazujcie informację Koleżankom i Kolegom zwolnionym
  celnicy152-17-Parlamentarzyści ustawa KAS.pdf
  celnicy154-17-do Senatorów-zwolnieni z KAS.pdf
  propozycja zmiany ustawy o KAS przez POWRÓT ZWOLNIONYCH.doc
...
vBDreams